Šel páv s pávicí
včera k holiči,
pávice chce přeliv na peří,
ať přesvědčí se, kdo nevěří.

Pojede do Frýdku
na módní přehlídku,
sice tam už loni byla,
měla však navíc asi 4 kila.

Celý rok držela dietu,
chůzi cvičila v baletu,
v hodinách zpěvu pilovala křik,
týden před přehlídkou pávice byla šik.

Nevím, jak dopadla v soutěž.
O to tu však neběží.
Důležité přece je,
že ji páv stále _____________.
Naše firma byla založena v říjnu 1998 s cílem vytvářet kvalitní učební pomůcky určené zejména pro děti ve školním věku. Naše publikace se zaměřují na vzdělávání a výchovu dětí v mladším i starším školním věku zejména v oblastech matematiky, českého jazyka a prvouky, vlastivědy. Nově také připravujeme publikační řadu zaměřenou na výuku cizích jazyků pro nejmenší. Většinu našich titulů je možno využít jak ve vyučovacích hodinách jako doplňkovou učební pomůcku, tak doma jako pracovní sešit pro opakování učiva probíraného ve škole. Naše publikace se však neomezují pouze školní učivo, ale rozšiřují pole znalostí a dovedností dětí i o řadu nových poznatků z nejrůznějších oblastí, například z dopravní výchovy. Řada úkolů je koncipována tak, aby vytvářela vhodné podmínky pro interakci mezi dětmi a rodiči, příp. staršími sourozenci.

Pokud škola projeví zájem o naše produkty může v libovolném množství objednat písemně, telefonicky nebo e-mailem.
Naše nabídka není určena malo a velkoobchodním prodejnám.

O nás | Naše publikace| Připravujeme | Obchodní podmínky| Jak nakupovat| Kontakty